Home » Despre

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Despre

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a demarat în data de 01.07.2015 proiectul cu titlul „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică!” cu o durată de implementare de 6 luni.

Proiectul va primi o asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 898.444,40  lei din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 189, din cadrul Axei prioritare nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, conform contractului de finanţare POSDRU/189/2.1/G/155674.