Home » Grup țintă » Formulare recrutare

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Formulare recrutare

În cadrul proiectului au fost elaborate o serie de documente necesare pentru recrutarea grupului țintă. Acestea au fost grupate în două categorii și anume: comune, respectiv specifice.

Documente comune

Formular de înregistrare a grupului țintă
Declarație date personale
Lista de verificare documente

Documente specifice

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Cerere de înscriere în grupul țintă
Declarație dublă finanțare
Scrisoare de intenție

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

Cerere de înscriere în grupul țintă
Declarație dublă finanțare
Scrisoare de intenție