Home »

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Consiliere inițială

Începând de vineri, 01.10.2015, un număr de 64 de studenți din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și 25 de studenți din cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu vor fi îndrumați către echipa de consilierii vocaționali pentru a începe activitatea de consiliere inițială.

În cadrul acestei activități vor fi evaluate, atât personalitatea, cât și obiectivele consiliere-initialade carieră ale fiecărui student și în același timp vor fi concepute și dezvoltate fișele de consiliere și planurile de carieră ale studenților recrutați, punându-se accent pe realismul așteptărilor fiecărui student.

În cadrul fiecărei sesiuni de consiliere inițială, experții consilieri vocaționali:

 • prezintă rolul și locul activității de consiliere și orientare profesională în cadrul proiectului;
 • explică importanța autocunoașterii în scopul panificării și dezvoltării carierei
 • prezintă documentele ce țin de consilierea inițială concepute în cadrul proiectului cum ar fi:
  • date de identificare;
  • chestionarul de autoevaluare in vederea planificari si dezvoltarii carierei – Itemi;
  • autoevaluare în vederea planificării și dezvoltării carierei – Implicare în activități de voluntariat;
  • autoevaluare în vederea planificării și dezvoltării carierei – Analiza SWOT, cu abordarea tuturor aspectelor cuprinse în acestea;
 • explică modalitatea de completare a documentelor.

Fiecare student participant la sesiunile de consiliere inițială completează câte 4 documente – cele enumerate anterior.

Cu ocazia întâlnirilor sunt evaluate: abilitățile, interesele, caracteristicile de personalitate, obiectivele de carieră ale fiecăruia. Prin implementarea acestei activități sprijiinim studenții să își cunoască cât mai bine, mai complet: competențele, abilitățile deținute, trăsăturile de personalitate și valorile personale, interesele profesionale, motivațiile, scopul în viață, obiectivele profesionale, deschiderea spre învățarea continuă, experiența practică, implicarea în activități de voluntariat, rolul acestuia în dezvoltarea personală și profesională, punctele tari și punctele slabe etc. În cadrul întâlnirilor inițiale se realizează asistarea studenților în diagnosticul asupra aptitudinilor și capacităților individuale.