Home » Obiective orizontale » Dezvoltare durabilă

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Dezvoltare durabilă

Proiectul propus, prin scopul sau de a sprijini dezvoltarea resurselor umane în vederea îmbunătățirii inserției pe piața muncii, contribuie la promovarea acestui obiectiv orizontal. Proiectul contribuie la implementarea principiilor dezvoltarii durabile, asigurând protejarea resurselor umane curente pentru valorificarea lor eficace în viitor.

dezvoltare-durabilaO șansă acordată studenților pentru inserția în domeniul pentru care s-au pregătit, se va transpune într-o carieră sustenabilă în viitor. Prin facilitarea continuării actului de educație, combinat cu posibilitatea dobândirii de noi competențe specifice sau adiționale specializării pentru care a optat, se îmbunătățește accesul pe piața muncii, urmărind nevoia de a avea oameni mai bine pregătiți, care pot face față provocărilor prezente.

Prin creșterea ratei de ocupare a grupului țintă se acționeaza pe componenta socială a dezvoltării durabile, fapt ce poate fi resimțit atât în îmbunătațirea condițiilor de viață ale acestora, cât și în crearea premiselor unei educații de calitate pentru generațiile viitoare, demonstrându-se astfel responsabilitatea față de generațiile viitoare. Creșterea gradului de instruire a studenților asigură atât beneficii la nivel de individ, cât și implicații la nivel local, favorizând șansele apariției unei comunități cu un număr crescut de persoane bine instruite. În plus, dorința de a avea studenți mai bine pregătiți pentru a face față la provocările prezente și viitoare demonstrează responsabilitate față de generațiile viitoare și crează premisele dezvoltării unei economii naționale bazată pe cunoaștere și performanță.

De asemenea, parteneriatele create între universitate și intreprinderile ce activează în domeniul proiectului vor spori gradul de inserție al viitorilor absolvenți pe piața muncii, ca urmare a creșterii aptitudinilor practice ale actualilor studenți. Parteneriatele create astfel vor constitui baza viitoarelor cooperări între mediul academic și cel economic și vor contribui la crearea unei societăți axate pe cunoaștere, în cadrul căreia competitivitatea resurselor umane va constitui premisa îmbunătățirii calității vieții. Resursele umane au un rol strategic în cadrul organizației având o influență deosebită în dezvoltarea durabilă a acesteia. Creșterea nivelului de competențe a resurselor umane în rândul partenerilor acestui proiect, alături de capacitatea crescută de elaborare și implementare a unei politici de personal, va conduce la o utilizare eficientă a personalului disponibil spre atingerea obiectivelor organizatiei, a excelenței în educație și afaceri și menținerea succesului pe termen lung.

Prin implementarea acestui proiect atât personalul partenerilor cât mai ales grupul țintă dobândesc cunoștințe și competențe sporite, ceea ce constituie fundamentul dezvoltării durabile a proiectului.

Proiectul isi propune atingerea obiectivelor orizontale și prin selectarea unor tematici de practică ce vor aborda acțiuni inovatoare și vor promova principiul „Dezvoltarii durabile” și/sau „Inovarii si TIC”.

foto: wwwen.uni.lu