Home » Obiective orizontale » Inovare și TIC

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Inovare și TIC

Proiectul stimulează participarea studenților la utilizarea avantajelor și cunoștințelor societății informaționale.

Prin acțiunile desinnovation-ticfășurate în cadrul proiectului le stimulăm și îi provocăm să descopere singuri modalități de găsire, analiză, structurare și editare a informației ca abilitate practică indispensabilă în domeniul lor. Le oferim instrumente noi în educație și formare pentru că experții vor interacționa practic și dinamic cu ei; competiția și rezultatele obținute nu se vor mai baza pe principiul „învațare-predare” specific învățământului clasic, ci se va baza pe utilizarea cunoștințelor în mod creativ. Pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului va fi încurajată utilizarea suporturilor electronice pentru stocarea și transmiterea documentelor draft și a informațiilor de lucru.

Existența acestui website dedicat proiectului asigură buna vizibilitate a acestuia și a FSE/POSDRU, precum și posibilitatea diseminării, în timp real, a tuturor informațiilor relevante, atât pe parcursul derularii proiectului, cât și după încheierea acestuia, având în vedere faptul că întreaga infrastructură realizată în cadrul website-ului este proiectată pentru a fi disponibilă și utilă pe termen lung, păstrându-și atractivitatea pentru alte noi generații de studenți si alte intreprinderi ce activează în domeniile de interes pentru studenții universităților partenere.

Proiectul, atât prin obiectivul său general cât și prin cele specifice contribuie la promovarea obiectivului orizontal Inovare și TIC. Dezvoltarea resurselor umane, implicate și vizate de proiect, are în vedere și dobândirea de abilități/competențe conexe domeniului specific, cu precădere cele specifice inovării și tehnologiei informației și comunicațiilor, prin încurajarea utilizării de către acestia a site-ului proiectului. Proiectul își propune atingerea obiectivelor orizontale și prin selectarea unor tematici de practică ce vor aborda acțiuni inovatoare și vor promova principiul „Dezvoltarii durabile” și/sau „Inovării și TIC”.