Home » Obiective

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Obiective

Obiectivul general

OG. Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi practice în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii a unui număr de 270 studenţi din Sistemul Național de Învățământ – regiunea Centru, într-un interval de 6 luni.

Proiectul vizează un pachet integrat de consiliere și orientare în carieră, deprinderea de abilități personale relevante, mentorat, stagii de practică și oportunități sporite pentru participarea pe piața muncii.

Pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activă, studenții vor beneficia de activități de orientare și consiliere și acțiuni suport pentru debutul în carieră și stagii de practică.
Proiectul are în vedere dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere prin îmbunătățirea instrumentelor de orientare și consiliere, contribuind la creșterea acurateței și accesibilității informațiilor referitoare la autocunoaștere personală, management personal și oportunitățile de carieră/dezvoltare a carierei pentru studenți după absolvire. Proiectul vine în întâmpinarea nevoii studenților de a dobândi experiență de muncă, și cunoștințe specifice, învățând să lucreze în echipă, îmbunătățindu-și abilitățile de comunicare și familiarizându-se cu rigorile și cerințele de lucru ale unui mediu profesionist. Proiectul acționează ca un liant între mediul economic și cel academic, garantând compatibilitatea dintre oferta de studii și cerințele unui mediu profesionist tot mai competitiv.

Obiectivele specifice/operaționale

OS1. Îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere profesională oferite în cadrul universităţilor partenere pentru facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa muncii;

OS2. Valorizarea cooperării între mediul universitar şi întreprinderi/agenţi economici în vederea dezvoltării de programe de învăţare prin muncă;

OS3. Dobândirea unor competențe și abilități specifice pentru intrarea pe piața muncii a unui număr de 250 de studenți prin participarea la stagii de practică.

Obiective orizontale ale POSDRU:

Egalitate de şanse
Dezvoltare durabilă
Inovare şi TIC
Îmbătrânire activă