Home » Obiective » Îmbătrânire activă

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Îmbătrânire activă

Conceptul de îmbătrânire activă reprezintă acel proces prin care persoanele vârstnice sunt încurajate să rămână în câmpul muncii și să împărtășească din experiența lor celorlalte generații.

Proiectul are ca grup ţintă studenții înmatriculați în Sistemul Național de Învățământ – Regiunea Centru – Județul Sibiu. Prin activitățile sale, prin implicarea unor stakeholder-i din medii și de vârste diferite, proiectul promovează principiul „îmbătrânirii active”, obiectiv orizontal care prezintă avantaje ca: combinarea competenţelor diferitelor grupe de vârstă, atitudini mai pozitive privind munca, impact pozitiv asupra tuturor angajaţilor în ceea ce priveşte relaţiile dintre generaţii, îmbunătăţirea cunoaşterii şi a atitudinilor faţa de colegii, și implicit cadrele didactice mai vârstnice.

Integrarea în procesul de instruire a unor metode complete de consiliere și orientare în carieră, sprijinirea implicării active a studențților în stagiii de practică și pregătirea acestora pentru piața muncii s-au realizat în cadrul proiectului luând în calcul principiul îmbătrânirii active. Proiectul, și implicit societatea și tehnologia, nu se adresează unei anumite categorii de vârstă – ele sunt pentru toţi cei dornici să ţină pasul cu prezentul și să poată răspunde provocărilor mediului dinamic în care trăiesc, studiază şi vor profesa.