Home » Stagii de practică » Documente

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Documente

Metodologia de acordare a subvențiilor

Subvențiile se acordă studenților care îndeplinesc condițiile de eligibilitate din prezenta metodologie, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1.117/2.170/2010 (Ordin pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013” al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției sociale nr.1117 din 20 august 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 596 din 23 august 2010, cu modoficările și completările ulterioare.

Regulament privind practica studenților/masteranzilor pentru studenții Universității Româno-Germane din Sibiu

Regulament privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare pentru studenții Academiei Forțelor Tereste „Nicolae Bălcescu”

Prezentele regulamente privind practica studenților au fost realizate în cadrul Proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică!”. Regulamentele stabilesc cadrul general de organizare și desfășurare a stagiului de practică la partenerii de practică, cu sprijinul tutorilor și al experților stagii de practică.

Caietul de practică

Prezentul caiet de practică a fost realizat în cadrul Proiectului „Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică!”. Structura Caietului de practică este orientativă, putând fi adaptată cerințelor specifice fiecărei instituții, firme ori structuri militare în care se desfășoară stagiul de practică, astfel încât caietul se dovedește a fi un instrument util de lucru pentru studentul-practicant. În cadrul acestuia sunt evidențiate toate aspectele stagiului de practică și pe baza căruia se consemnează și se evaluează activitatea practică desfășurată de studentul-practicant.

Caietul de practică este considerat jurnalul zilnic de activitate al studentului-practicant și va cuprinde toate activitățile efectuate zilnic, informațiile culese și opiniile personale privind modul de desfășurare a practicii. El va oglindi întreaga activitate desfășurată de studentul-practicant în perioada de practică, fiind completat la zi și semnat de tutorele de practică din instituția parteneră.