Home » Sustenabilitate

„Am conștientizat că programele de practică sunt printre puținele modalități prin care poți afla dacă asta vrei să faci în viitor”

Ramona

„Rolul stagiilor de practică este tocmai acela de a ne pregăti pentru viața profesională”

Crina-Ilona


Sustenabilitate

sustenabilitate-1Sustenabilitatea unui proiect reprezintă modul în care este asigurată o posibilă transferare a activităților/rezultatelor acestuia către un alt grup țintă sau către alte sectoare, precum și modul în care rezultatele proiectului pot fi incluse în politici și strategii integrate.

Prin ansamblul de activități, proiectul conduce la rezultate de etapă și la rezultate finale. Toate acestea sunt detaliate în secțiunea Rezultate a siteului.
sustenabilitate-2

Prioritățile de sustenabilitate ale proiectului:

  • integrarea cu succes a studenților în companiile partenere;
  • stabilirea cât mai exactă a duratei optime a unui stagiu de practică;
  • conștientizarea de către student a importanței efectuării stagiului de practică;
  • îmbunătățirea nivelului de pregătire practică a studenților;
  • actualizarea materiilor și a specializărilor universitare în funcție de dinamica pieței.